www.fatsaosb.com.tr

Elektrik


Bölge içerisindeki işyerlerine elektrik dağıtım hizmeti OSB tarafından verilmektedir. 4628 sayılı elektrik piyasası kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca enerji piyasası düzenleme kurulunun 24.03.2011 tarih ve ED-OSB/3127-1/1885 sayılı kararı ile FATSA OSB’ye 49 yıllığına  Elektrik Dağıtım Lisansı verilmiştir.Bu sayede EPDK’nın belirlemiş olduğu Ulusal Tarifelerden 4nolu tarifeden 1 nolu tarifeye geçilmiş ve tedarikçi ile yapmış olduğumuz anlaşma gereği sanayicilerimize % 25 daha ucuz enerji temini sağlanmıştır. OSB sınırları içerisinde 1 adet Ana Dağıtım Merkezi ve 3 adet Trafo Merkezi bulunmaktadır. OSB miz 6,5 MVA’lik bir kurulu güce sahiptir. OSB’nin elektriği Fatsa Trafo Merkezi’nden 3.770 metre yeraltı, 2.730 metre havai hat olmak üzere toplamda 6.500 metre mesafe ile bölgemize ulaşan ve müstakil olarak tarafımıza ait yedekli OG kablosu ile beslenmektedir. Elektrik işletmesi ve şebekenin bakım onarımı OSB Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. OSB içerisindeki OG ve AG ile tüm elektrik şebekesi havai hat şeklinde bulunmaktadır. Bu sayede oluşabilecek arızalara daha çabuk müdahale edilebilmektedir. Tüm parsel girişlerine kadar havai hat çıkışları çekilmiştir. Fatsa OSB’de 2015 yılı verilerine göre aylık 1,5 milyon kWh elektrik tüketilmektedir. OSB mizin cadde ve sokaklarında  toplam75 aydınlatma direği mevcuttur.